• (đổi hướng từ Containers)
  /kən'teinə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cái đựng, cái chứa (chai, lọ, bình, thành, hộp...)
  (thương nghiệp) thùng đựng hàng, hộp đựng hàng
  (kỹ thuật) côngtenơ
  isotope container
  côngtenơ đồng vị phóng xạ

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  cái đựng

  Xây dựng

  bộ phận chứa đựng

  Kỹ thuật chung

  bình chứa
  aerosol container
  bình chứa son khí
  container capacity
  dung tích bình chứa
  gas container fire-extinguisher
  bình chữa cháy chứa gaz
  heat-insulated container
  bình chứa cách ly
  heat-insulated container
  bình chứa cách nhiệt
  insulated container
  bình chứa cách ly
  insulated container
  bình chứa cách nhiệt
  liquefied gas container
  bình chứa khí hóa lỏng
  liquid helium container
  bình chứa heli lỏng
  liquid helium container
  bình chứa hêli lỏng
  liquid hydrogen container
  bình chứa hydro lỏng
  liquid hydrogen container
  bình chứa hyđro lỏng
  liquid methane container
  bình chứa mêtan lỏng
  liquid nitrogen container
  bình chứa nitơ lỏng
  liquid nitrogen refrigerated container
  bình chứa làm lạnh bằng nitơ lỏng
  liquid oxygen container
  bình chứa ôxi lỏng
  narrow neck container
  bình chứa cổ hẹp
  safety container
  bình chứa an toàn
  transportable gas container
  bình chứa khí vận chuyển được
  unit dose container
  bình chứa liều lượng đơn vị
  wide-mouth container
  bình chứa miệng rộng
  đồ chứa
  beverage container
  đồ chứa đồ uống
  heated container
  đồ chứa được đun nóng
  returnable container
  đồ chứa dùng lại được
  tank container
  đồ chứa kiểu thùng
  đồ dựng
  đồ đựng
  vùng chứa (thoát nước)

  Kinh tế

  bình chứa
  adhesive container
  bình chứa hồ
  côngtenơ
  thùng chứa
  aerosol container
  thùng chứa son khí

  Địa chất

  cái đựng, cái chứa, thùng đựng hàng, congteno

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X