• (đổi hướng từ Embroiling)
  /im´brɔil/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Làm rối rắm
  Lôi kéo (ai... vào một cuộc chiến tranh...)
  Làm cho (ai) xung đột (với ai)

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X