• Xây dựng

    mối ghép chập đầu

    Giải thích EN: A corner joint formed between the ends of two pieces of timber which intersect at an angle for a distance equal to their widths. Also, end lap. Giải thích VN: Mối ghép góc giữa hai thanh gỗ, hai đầu giao nhau ở một khoảng bằng bề rộng của hai thanh gỗ. Tương tự, end lap.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X