• /in´vi:gl/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Dụ dỗ
  to inveigle someone into doing something
  dụ dỗ ai làm gì
  Tán lấy được
  to inveigle something from somebody
  tán ai lấy được cái gì


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X