• /snæg/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chân răng gãy
  Gốc cây gãy ngang
  Đầu mấu thò ra (như) của cành cây gãy...
  Cừ (cọc gỗ, cọc đá cắm ở lòng sông, ở biển để ngăn tàu bè)
  Vết toạc, vết thủng (do móc phải đầu mấu cành cây gãy...)
  (nghĩa bóng) sự khó khăn đột xuất, sự trở ngại bất ngờ

  Ngoại động từ

  Làm thủng, làm rách; làm vướng cọc, làm toạc
  Va (tàu) vào cừ, đụng (tàu) vào cừ
  Nhổ hết cừ (ở một triền sông)
  Đánh gốc (cây)
  Phát hết các mấu cành gãy (trên thân cây)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  bạt rìa xờm (bằng đá mài)
  mài thô

  Xây dựng

  đánh gốc
  gốc cây gãy ngang
  va vào cừ

  Điện

  nhánh lèo

  Kỹ thuật chung

  khuyết tật
  gia công thô

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X