• (đổi hướng từ Entitling)
  /in'taitl/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Cho đầu đề, cho tên (sách...)
  Xưng hô bằng tước
  Cho quyền (làm gì...)
  to be entitled to do something
  được quyền làm điều gì

  hình thái từ


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X