• (đổi hướng từ Evaluating)
  /i'væljueit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Ước lượng
  Định giá
  Xóa bỏ, diệt trừ

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  đánh giá; ước lượng, tính biểu thị

  Cơ - Điện tử

  đánh giá, ước lượng

  Xây dựng

  định trị

  Kỹ thuật chung

  đánh giá
  evaluate the loss occasioned by a fire
  đánh giá thiệt hại do hỏa hoạn gây ra
  ra giá
  ước lượng
  ước tính

  Kinh tế

  đánh giá

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X