• /ə´sei/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự thử, sự thí nghiệm; sự xét nghiệm, sự phân tích (kim loại quý)
  assay furnace
  lò thử (vàng)
  radioactive assay
  phép phân tích phóng xạ
  Kim loại để thử, kim loại để thí nghiệm
  (từ cổ,nghĩa cổ) sự thử (làm việc gì)

  Động từ

  Thử, thí nghiệm; xét nghiệm, phân tích (kim loại quý...)
  (nghĩa bóng) thử thách giá trị
  Thử làm (việc gì khó khăn)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (thống kê ) sự thí nghiệm, sự thử
  six- point assay
  (thống kê ) phương pháp sáu điểm


  Y học

  sự thử, khảo nghiệm, xét nghiệm

  Kỹ thuật chung

  mẫu thí nghiệm
  mẫu thử
  phân tích
  crude assay
  phân tích thô
  crude assay
  sự phân tích dầu thô
  ore assay
  phân tích quặng
  wet assay
  sự phân tích ướt
  sự phân tích
  crude assay
  sự phân tích dầu thô
  wet assay
  sự phân tích ướt
  sự thí nghiệm
  sự thử
  sự thử nghiệm
  sự xét nghiệm
  vật thử

  Kinh tế

  sự phân tích

  Địa chất

  sự thử, sự thí nghiệm, sự xét nghiệm, sự phân tích

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X