• /ə´preiz/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Đánh giá; định giá
  it isn't advisable to appraise a man by his success and unsuccess
  không nên đánh giá một con người qua sự thành công và thất bại của anh ta, đừng đem thành bại luận anh hùng

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  thẩm định

  Xây dựng

  định phẩm

  Kinh tế

  đánh giá

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X