• /sə´pres/

  Thông dụng

  Ngoại động1 từ

  Đình bản, tịch thâu (không cho phát hành)
  to suppress a book
  tịch thâu một quyển sách đi (không có phát hành);
  (điện) triệt, khử nhiễu
  Trang bị (thiết bị) khử nhiễu
  Chặn (bệnh); triệt (tiếng ồn..)
  Đàn áp; chặn (một cuộc biểu tình..)
  to suppress a rebellion
  đàn áp một cuộc nổi loạn
  Bỏ, cấm, cấm hoạt động
  to suppress a fascist association
  cấm một tổ chức phát xít
  Nín, nén, cầm lại; ngăn cản (một cảm xúc..)
  to suppress a laugh
  nín cười
  Giữ bí mật; giữ kín; ỉm đi; lấp liếm
  to suppress evidence
  giữ kín chứng cớ; lấp liếm chứng cớ
  to suppress one's conscience
  làm im tiếng nói của lương tâm

  Hình Thái Từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X