• (đổi hướng từ Exalting)
  /ig´zɔ:lt/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Đề cao, đưa lên địa vị cao, tâng bốc, tán tụng, tán dương
  to exalt to the skies
  tâng bốc lên tận mây xanh
  ( (thường) động tính từ quá khứ) làm cao quý
  Làm đậm, làm thắm (màu...)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  tâng bốc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X