• (đổi hướng từ Excerpting)
  /'eksə:pt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Phần trích, đoạn trích (sách...)

  Ngoại động từ

  Trích, trích dẫn (một đoạn trong sách...)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  đoạn trích

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  insert , whole
  verb
  insert

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X