• (đổi hướng từ Exerting)
  /ɪgˈzɜrt/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Dùng, sử dụng (sức mạnh, ảnh hưởng...)
  to exert oneself
  cố gắng, ráng sức
  hành xử

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Vật lý

  gây ra (lực)

  Kỹ thuật chung

  tác dụng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X