• Xây dựng

  ụ nổi

  Giải thích EN: A substitute for a dry dock, used in the repair of ships; it can be partly submerged to receive a ship and then, by pumping water out, can expose the ship's bottom. Giải thích VN: Một ụ thay thế ụ khô, dùng làm nơi sửa chữa tàu thuyền. Nó có thể nổi một phần để nhận tàu vào và sau đó khi bơm nước ra thì để lộ ra đế tàu.

  Kinh tế

  bến tàu nổi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X