• /´fɔrei/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự cướp phá, sự đánh phá, sự đốt phá, sự đột nhập
  to make (go on) a foray
  cướp phá, đánh phá, đốt phá, đột nhập

  Động từ

  Cướp phá, đánh phá, đốt phá, đột nhập

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X