• /ri´kɔnisəns/

  Thông dụng

  Danh từ (như) .recce

  (quân sự) sự trinh sát, sự do thám
  to make a reconnaissance
  đi trinh sát, đi do thám
  (quân sự) đội trinh sát
  Sự thăm dò; sự khảo sát trước
  a reconnaissance of the work to be done
  sự thăm dò công tác sắp làm

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  trinh sát
  aerial reconnaissance
  sự trinh sát

  Kỹ thuật chung

  sự điều tra
  ground water reconnaissance
  sự điều tra nguồn nước ngầm
  material reconnaissance
  sự điều tra nguyên liệu
  soil reconnaissance
  sự điều tra thổ nhưỡng
  sự khảo sát
  flood reconnaissance
  sự khảo sát lũ
  foundation reconnaissance
  sự khảo sát địa lý
  preliminary reconnaissance
  sự khảo sát sơ bộ
  site reconnaissance
  sự khảo sát tuyến
  topographic reconnaissance
  sự khảo sát địa hình
  sự khảo sát, sự thăm dò

  Giải thích EN: An investigation to obtain information on a given area, such as its weather, geography, and demography. (Froma French term meaning "to recognize.").

  Giải thích VN: Sự điều tra nhằm lấy thông tin ở một vùng cho trước, như thời tiết, địa lý, nhân khẩu. (Từ một thuật ngữ tiếng pháp có nghĩa "nhận ra").

  sự nghiên cứu
  hydrologic reconnaissance
  sự nghiên cứu thủy văn
  reconnaissance of basin
  sự nghiên cứu lưu vực
  reconnaissance of river
  sự nghiên cứu dòng sông
  sự thăm dò
  geologic reconnaissance
  sự thăm dò địa chất
  sự tìm kiếm
  thăm dò
  geologic reconnaissance
  sự thăm dò địa chất

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X