• /fɔ:´boudiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự báo trước, điềm
  Sự có linh tính (về một điềm gở)
  (từ hiếm,nghĩa hiếm) sự đoán trước, lời tiên đoán

  Tính từ

  Báo trước, điềm (gở...)
  (từ hiếm,nghĩa hiếm) tiên đoán, tiên tri, liệu trước

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X