• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Kinh tế

  sự bồi thường thiệt hại
  damages for delay
  sự bồi thường thiệt hại do chậm trễ
  tiền bồi thường
  aggravated damages
  tiền bồi thường bù đắp
  aggravated damages
  tiền bồi thường trừng phạt
  assessment of damages
  sự xác định mức tiền bồi thường thiệt hại
  award damages [[]] (to...)
  phán quyết cho hưởng tiền bồi thường thiệt hại
  claim for damages
  đòi tiền bồi thường thiệt hại
  compensatory damages
  tiền bồi thường bù đắp
  consequential damages
  tiền bồi thường hậu quả
  contemptuous damages
  tiền bồi thường danh dự
  damages at large
  tiền bồi thường không định trước
  damages for breach of contract
  tiền bồi thường vi phạm hợp đồng
  damages for loss
  tiền bồi thường tổn thất
  exemplary damages
  tiền bồi thường có tính trừng phạt để làm gương
  exemplary damages
  tiền bồi thường răn đe
  general damages
  tiền bồi thường thông thường
  general damages
  tổng số tiền bồi thường tổn thất khái quát
  indirect damages
  tiền bồi thường gián tiếp
  liquidated damages
  tiền bồi thường định trước
  mitigated damages
  tiền bồi thường giảm nhẹ
  mitigation of damages
  giảm nhẹ tiền bồi thường thiệt hại
  nominal damages
  tiền bồi thường danh nghĩa
  nominal damages
  tiền bồi thường tượng trưng
  ordinary damages
  tiền bồi thường thông thường
  punitive damages
  tiền bồi thường thiệt hại có tính trừng phạt
  real damages
  tiền bồi thường thực tế
  real damages
  tổng số tiền bồi thường được tòa án cho phép
  recovery of damages
  sự lấy được tiền bồi thường
  special damages
  tiền bồi thường (thiệt hại) đặc biệt
  special damages
  tiền bồi thường đặc biệt
  statutory damages
  tiền bồi thường luật định
  statutory damages
  tiền bồi thường pháp định
  substantial damages
  tiền bồi thường thật sự
  substantial damages
  tiền bồi thường tổn thất thực tế
  unliquidated damages
  tiền bồi thường chưa định trước
  vindictive damages
  tiền bồi thường thiệt hại có tính trừng phạt
  tiền bồi thường thiệt hại
  assessment of damages
  sự xác định mức tiền bồi thường thiệt hại
  award damages [[]] (to...)
  phán quyết cho hưởng tiền bồi thường thiệt hại
  claim for damages
  đòi tiền bồi thường thiệt hại
  mitigation of damages
  giảm nhẹ tiền bồi thường thiệt hại
  punitive damages
  tiền bồi thường thiệt hại có tính trừng phạt
  special damages
  tiền bồi thường (thiệt hại) đặc biệt
  vindictive damages
  tiền bồi thường thiệt hại có tính trừng phạt

  Xây dựng

  Thiệt hại được bồi thường

  Kỹ thuật chung

  Địa chất

  tiền bồi thường

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X