• /´fraitful/

  Thông dụng

  Tính từ

  Ghê sợ, khủng khiếp, kinh khủng
  a frightful death
  một cái chết thảm
  (thông tục) xấu kinh khủng, to kinh khủng

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  khủng khiếp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X