• /'gæmət/

  Thông dụng

  Danh từ

  (âm nhạc) gam
  (nghĩa bóng) toàn bộ, cả loạt
  to experience the whole gamut of suffering
  trải qua mọi nỗi đau khổ
  to run the gamut of sth
  trải qua hết cái gì, từng chịu đưng cái gì

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  gam màu

  Điện lạnh

  âm giai

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X