• (đổi hướng từ Grievances)
  /ˈgri:vəns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lời trách, lời phàn nàn, lời kêu ca; lời than phiền
  Mối bất bình

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X