• /ə´preʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đàn áp, sự áp bức
  victims of oppression
  những nạn nhân của sự áp bức


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X