• /´ha:d¸wud/

  Thông dụng

  Danh từ

  Gỗ cứng
  Gỗ cây lá rộng (đối lại với gỗ thông...)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  gỗ chắc
  gỗ cứng

  Giải thích EN: The wood of various deciduous or broad-leaved trees, such as the birch, elm, oak, mahogany, and maple; used for furniture, cabinets, paneling, and floors.

  Giải thích VN: Gỗ của nhiều loại cây rụng lá hoặc cây lá rộng, như bulô, cây đu, sồi, gụ, và gỗ thích; dùng cho đồ gia dụng, đồ mộc, làm ván và sàn.

  gỗ rắn

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X