• /mə'hɔgəni/

  Thông dụng

  Danh từ

  (thực vật học) cây dái ngựa, cây gụ
  Gỗ dái ngựa
  Màu gỗ dái ngựa, màu acagiu; màu gụ
  Bàn ăn; việc ăn uống
  to have one's knees under someone's mahogany
  cùng ăn với ai

  Tính từ

  Bằng gỗ dái ngựa
  Có màu gỗ dái ngựa

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  gỗ dái ngựa

  Giải thích EN: The hard, strong wood of these trees, which has an attractive appearance and can be highly polished; it is regarded as one of the finest woods and is widely used for furniture, cabinetry, and boats. Giải thích VN: Loại gỗ chắc, cứng của cây dái ngựa, mà có bề ngoài hấp dẫn và có thể có độ bóng cao; nó được coi là một trong những loại gỗ tinh tế nhất và được sử dụng rộng rãi cho đồ gia dụng, đồ nội thất, và tàu thuyền.

  Xây dựng

  gỗ gụ

  Kỹ thuật chung

  gỗ hồng sắc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X