• /´hai¸pawəd/

  Thông dụng

  Tính từ

  Chức trọng quyền cao
  Rất mạnh, có công suất lớn

  Nguồn khác

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  có công hiệu mạnh
  high-powered money
  đồng tiền có công hiệu mạnh
  có sức mạnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X