• /´fɔ:sibl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Bằng sức mạnh, bằng vũ lực
  a forcible entry into a building
  sự xông vào nhà bằng vũ lực
  Sinh động; đầy sức thuyết phục
  a forcible speaker
  người nói có sức thuyết phục mạnh mẽ


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X