• /i´mædʒinətiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Tưởng tượng, không có thực
  Hay tưởng tượng, giàu tưởng tượng
  an imaginative writer
  một nhà văn giàu tưởng tượng
  Có tài hư cấu
  Sáng tạo
  imaginative leadership
  sự lãnh đạo sáng tạo


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X