• /in´ventiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có tài phát minh, có tài sáng chế; có óc sáng tạo; đầy sáng tạo
  Để phát minh, để sáng chế; để sáng tạo
  (thuộc) sự phát minh, (thuộc) sự sáng chế, (thuộc) sự sáng tạo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X