• /´a:tful/

  Thông dụng

  Tính từ

  Xảo quyệt, lắm mưu mẹo; tinh ranh
  Khéo léo (người); làm có nghệ thuật (đồ vật)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  khéo
  kỹ xảo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X