• /¸inəd´misəbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không thể nhận, không thể chấp nhận, không thể thừa nhận
  an inadmissible proposal
  một đề nghị không thể chấp nhận được
  Không thể thu nạp (vào chức vụ gì...), không thể kết nạp, không thể nhận vào

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  không chấp nhận được

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X