• /'indent/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vết lõm, khía răng cưa; vết mẻ
  Chỗ lõm, chỗ lún, chỗ lồi lõm (ở bờ biển)
  Chỗ thụt vào (ở đầu một dòng chữ)

  Ngoại động từ

  Làm thành vết lõm, khắc khía răng cưa; làm mẻ
  In lõm xuống, rập (đầu...)
  (ngành in) sắp chữ thụt vào

  Nội động từ

  Lõm xuống

  Danh từ

  Giao kèo (giữa chủ và thợ)
  Lệnh, sung công
  Đơn đặt hàng (của người nước ngoài)

  Ngoại động từ

  Làm bản sao (một văn kiện, một bản giao kèo)
  Chia (bản giao kèo chính và bản sao...) ra làm đôi theo đường răng cưa chữ chi (để sau này có thể giáp vào nhau làm bằng)
  Viết đơn đặt (hàng)

  Nội động từ

  Ra lệnh sung công
  to indent upon someone for something
  ra lệnh sung công của ai cái gì
  Viết đơn đặt hàng

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Vết răng, khía răng, rãnh, vết lõm

  Toán & tin

  sắp thụt
  thụt lề

  Giải thích VN: Ví dụ như thụt trái hay phải của dòng text so với lề giấy hay dòng text khác.

  auto indent
  thụt lề tự động
  auto indent
  tự động thụt lề
  left-hand margin indent
  sự thụt lề bên trái
  margin indent
  sự thụt lề
  right-hand indent
  thụt lề phải
  thụt vào
  indent style
  kiểu thụt vào
  indent tab character
  ký tự tab thụt vào
  IT (indenttab character)
  ký tự tab thụt vào
  thùy

  Giải thích VN: Ví dụ như thụt trái hay phải của dòng text so với lề giấy hay dòng text khác.

  Xây dựng

  khía răng cưa

  Kỹ thuật chung

  làm lõm vào

  Kinh tế

  đặt
  đặt mua
  đơn đặt hàng ngoài nước, từ nước ngoài
  đơn ủy thác đặt hàng
  closed hay specific indent
  đơn ủy thác đặt hàng chỉ định
  closed indent
  đơn ủy thác đặt hàng chỉ định
  open indent
  đơn ủy thác đặt hàng ngỏ
  open indent
  đơn ủy thác đặt hàng tự do
  đơn ủy thác mua hàng
  giao kèo (giữa chủ và thợ)
  sắp chữ thụt vào
  sung công
  viết đơn đặt hàng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  verb
  flush

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X