• /in´kwaiə/

  Thông dụng

  Cách viết khác enquire

  Nội động từ

  ( (thường) + into) điều tra, thẩm tra
  to inquire into something
  điều tra việc gì
  ( + after, for) hỏi thăm, hỏi han
  to inquire after somebody
  hỏi thăm ai
  ( + for) hỏi mua; hỏi xin

  Ngoại động từ

  Hỏi
  to inquire the way
  hỏi đường

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  dò hỏi

  Kỹ thuật chung

  đòi hỏi

  Kinh tế

  dò hỏi
  hỏi
  hỏi giá

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  answer , respond

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X