• /in'vestigeit/

  Thông dụng

  Động từ

  Điều tra nghiên cứu

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  khảo sát
  kiểm tra
  nghiên cứu
  điều tra

  Kinh tế

  nghiên cứu điều tra
  thẩm tra

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X