• /,instru'mentl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Là phương tiện để đem lại cái gì
  he was instrumental in translating many world-famous novels into Vietnamese
  ông ta đã có công dịch nhiều tiểu thuyết nổi tiếng thế giới ra tiếng Việt
  (thuộc) dụng cụ, (thuộc) công cụ, (thuộc) phương tiện
  instrumental case
  ( (ngôn ngữ học)) cách công cụ
  (âm nhạc) trình diễn bằng nhạc khí; soạn cho nhạc khí
  instrumental music
  âm nhạc soạn cho nhạc khí

  Danh từ

  (âm nhạc) bản nhạc trình diễn bằng nhạc khí
  (ngôn ngữ học) cách công cụ

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  unhelpful , useless

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X