• /¸intə´lɔk/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự cài vào nhau
  (kỹ thuật) khoá liên động (tránh cho hai bộ phận máy cùng chạy)
  (điện ảnh) khoá chuyển (phối hợp máy quay và máy thu tiếng)

  Động từ

  Cài vào nhau
  Khớp vào nhau (các bộ phận một cái máy)
  (ngành đường sắt) phối hợp chặt chẽ với nhau (ghi, hệ thống tín hiệu...)

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sự tự liên kết

  Hóa học & vật liệu

  sự cài vào nhau

  Ô tô

  ăn khớp vào nhau

  Toán & tin

  (máy tính ) cấm // vùng cấm

  Vật lý

  cấu đồng bộ hóa
  khóa liền động
  khóa truyền
  thiết bị khóa truyền

  Xây dựng

  cài then
  nối liền nhau
  sự cài mắc
  sự khóa cửa

  Kỹ thuật chung

  cấm
  chốt
  interlock clutch
  khóa chốt bộ liên động
  khóa an toàn

  Giải thích VN: Công tắc an toàn kiểm soát điện cao áp, nếu mở cửa, mạch cao áp sẽ không thể khép kín.

  khóa chuyển
  khóa liên động

  Giải thích EN: A safety switch or system that prevents the operation of equipment when a hazard exists, such as the mechanism that shuts down high-voltage circuits when protective doors to the circuits are opened.

  Giải thích VN: Là một công tắc an toàn hoặc một hệ thống ngăn ngừa sự hoạt động của máy khi có tiềm ẩn nguy hiểm, chẳng hạn như một thiết bị máy móc ngắt nguồn điện quá tải khi cửa bảo vệ tới các mạch điện bị mở ra.

  interlock circuit
  mạch khóa liên động
  interlock contact
  công tắc khóa liên động
  interlock relay
  rơle khóa liên động
  interlock switch
  chuyển mạch khóa liên động
  interlock system
  hệ thống khóa liên động
  safety interlock
  khóa liên động an toàn
  khớp nhau
  nêm
  đối tiếp
  liên hợp
  ăn khớp
  nối bằng vấu
  móc nối
  sự chặn
  sự chốt
  sự đóng đường
  sự khóa liên động
  vào khớp
  vùng cấm

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X