• /¸iri´zistəbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không chống lại được, không thể cưỡng lại được, hấp dẫn không cưỡng lại được

  Danh từ

  Người hấp dẫn mạnh mẽ; vật hấp dẫn mạnh mẽ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bất khả kháng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X