• /´aivəri/

  Thông dụng

  Danh từ

  Ngà (voi...)
  Màu ngà
  ( số nhiều) đồ bằng ngà
  ( số nhiều) (từ lóng) phím đàn pianô; con súc sắc, quả bi-a
  black ivory
  (sử học) những người nô lệ da đen

  Tính từ

  Bằng ngà
  Màu ngà
  an ivory tower
  (nghĩa bóng) nơi con người ẩn mình để xa lánh thực tế; tháp ngà

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  bằng ngà, giống như ngà

  Giải thích EN: Of, relating to, or resembling this material.

  Giải thích VN: Thuộc, liên quan hoặc giống với ngà.

  ngà

  Giải thích EN: A hard white dentin that forms the tusks of elephants, walruses, and other large mammals and yellows with age; used for ornaments, art objects, and piano keys.

  Giải thích VN: Đentin cứng màu trắng tạo nên răng nanh của voi, hải mã, và các loài thú lớn khác và bị lão hóa thành màu vàng; sử dụng cho trang trí, các tác phẩm nghệ thuật và các phím đàn piano.

  Kỹ thuật chung

  ngà voi

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  alabaster , light , pale

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X