• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Cơ khí & công trình

  quản lý và cung cấp vật liệu đúng thời gian

  Giải thích EN: Of or relating to a material control system that uses supplies as needed, without buffering excess stock or inventory, thus eliminating the need for extra storage space. Thus, just-in-time inventory system, just-in-time materials management. Giải thích VN: Liên quan tới hệ thống quản lý vật liệu nó sử dụng các nguồn cấp theo nhu cầu mà không bị thiếu hay tồn kho, vì thế loại trừ được khả năng cần kho bãi để chứa, và nguyên liệu được cung cấp đúng thời gian.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X