• (đổi hướng từ King's)
  /kiɳ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vua, quốc vương
  (nghĩa bóng) vua (đại tư bản...)
  an oil king
  vua dầu lửa
  Chúa tể (loài thú, loài chim)
  king of beast
  chúa tể các loài thú (sư tử)
  king of birds
  chúa tể các loài chim (đại bàng)
  king of metals
  vàng
  (đánh cờ) quân tướng, quân chúa
  (đánh bài) lá bài K
  Loại tốt nhất; loại to, loại lớn (hoa quả)

  Nội động từ

  Làm vua, trị vì
  Làm như vua, làm ra vẻ vua

  Ngoại động từ

  Tôn lên làm vua

  Cấu trúc từ

  King's highway
  Con đường chính (thuỷ bộ)
  Kings' (Queen's) weather
  Thời tiết đẹp vào những ngày lễ lớn
  the King of day
  mặt trời
  The King of glory (of heaven, of kings)
  (tôn giáo) Chúa
  the King of Terrors
  thần chết
  tragedy king
  diễn viên đóng vai vua (trong các bi kịch)
  King's colour
  Lá cờ của vua
  King's bounty
  Quà của nhà vua tặng cho những bà mẹ sinh ba
  to king it
  làm như vua, làm ra vẻ vua

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  vua

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X