• Xây dựng

  khuỷu giằng
  thanh chống cửa âu
  thanh chống tường
  thanh giằng khuỷu

  Giải thích EN: A diagonal member or stiffener used to brace the angle between two joined members, as between a joist and a rafter. Also, knee. Giải thích VN: Một bộ phận kết cấu chéo được sử dụng để giằng góc giữa hai bộ phận nối như giữa dầm và xà. Tham khảo: KNEE.

  thanh nạnh chống

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X