• Kỹ thuật chung

    phép kiểm tra L-3

    Giải thích EN: A test used to measure the stability of crankcase oil at high temperatures and under harsh operating conditions; executed in a four-cylinder Caterpillar engine. Giải thích VN: Một phép kiểm tra để đo sự ổn định của dầu hộp đựng khoan quay tay ở nhiệt độ cao và trong các điều kiện vận hành khắc nghiệt; được tiến hành trong động cơ Caterpillar bốn xilanh.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X