• /haiə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự thuê; sự cho thuê
  for hire
  để cho thuê
  to ply for hire
  đậu một chỗ hoặc chạy rảo đón khách
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự mướn (nhân công)
  Tiền thuê; tiền trả công; tiền thưởng

  Ngoại động từ

  Thuê; cho thuê (nhà...)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) mướn, thuê (nhân công)
  Trả công; thưởng
  to hire out
  cho thuê, cho mướn

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  thuê
  building on hire
  nhà cho thuê
  Contractor's Equipment, Conditions of Hire
  điều kiện thuê thiết bị của nhà thầu
  hire shop
  văn phòng cho thuê (nhà...)
  hire station
  văn phòng cho thuê (nhà...)
  Plant, Conditions of Hire
  điều kiện thuê máy móc
  thuê nhà
  hire shop
  văn phòng cho thuê (nhà...)
  hire station
  văn phòng cho thuê (nhà...)
  thuê thiết bị
  Contractor's Equipment, Conditions of Hire
  điều kiện thuê thiết bị của nhà thầu

  Kỹ thuật chung

  sự cho thuê
  sự mướn
  sự thuê

  Kinh tế

  chủ thuê
  người được làm thuê
  người được thuê
  sự thuê mướn
  thuê (xe...)
  car-hire
  sự cho thuê xe hơi
  car-hire concern
  xí nghiệp cho thuê xe hơi
  thuê nhân công
  tiền công
  loading hire
  tiền công chất hàng
  tiền thuê
  container hire
  tiền thuê công-ten-nơ
  coolie hire
  tiền thuê cu-li
  half month hire
  tiền thuê trả nửa tháng một kỳ
  lighter hire
  tiền thuê tàu lõng hàng
  lighter hire
  tiền thuê tàu nhỏ chuyển cất hàng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X