• /´dʒu:niə/

  Thông dụng

  Tính từ

  Trẻ tuổi hơn; em, con (ghi sau tên họ người)
  John Brown Junior
  Giôn Brao em; Giôn Brao con
  Ít tuổi hơn; ít thâm niên hơn; ở cấp dưới
  a junior colleague
  một đồng nghiệp cấp dưới

  Danh từ

  Người ít tuổi hơn
  he is three years my junior; he is my junior by three years
  anh ấy ít hơn tôi ba tuổi
  Người ít thâm niên hơn, người cấp dưới
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) học sinh đại học lớp liền ngay lớp cuối cấp

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  cấp thấp

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  elder , older , senior

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X