• Cơ khí & công trình

    sự nâng nhẹ

    Giải thích EN: In rotary dryer applications, the lifting and showering of solid particles through the gas-drying stream when they are passed through a cylinder that has spaced plates or projections attached to its inside surfaces. Giải thích VN: Trong các ứng dụng làm khô, các hạt cứng trong dòng chảy khí khô khi nó đi qua một xy lanh có các đĩa hay chỗ lồi gắn với các bề mặt bên trong.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X