• /´lait¸hedid/

  Thông dụng

  Tính từ
  Bị mê sảng
  Bộp chộp, nông nổi, thiếu suy nghĩ

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  healthy , ok , sober

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X