• Điện lạnh

  động cơ chuyển động thẳng

  Kỹ thuật chung

  động cơ tuyến tính

  Giải thích EN: An electric motor that has in effect been split so that the stator is laid out flat. Thus, the stator can become the track of a magnetically levitated motor or vehicle. Giải thích VN: Một động cơ điện đã được tách sao cho phần Stato được trải phẳng ra. Như vậy, phần Stato có thể trở thành đường của một động cơ hay phương tiện giao thông được nâng lên một cách từ tính.

  single primary type linear motor
  động cơ tuyến tính kiểu sơ cấp đơn
  transverse flux linear motor
  động cơ tuyến tính thông lượng ngang

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X