• /tou/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sợi lanh, sợi gai thô (dùng để làm dây thừng..)
  Sự dắt, sự lai, sự kéo (tàu thuyền, đoàn toa móc)
  Dây, dây thừng dùng để kéo (tàu, thuyền...) (như) tow-rope
  to have someone in tow
  dìu dắt trông nom ai; kiểm soát ai
  in tow
  đi cùng, đi theo sau
  Được kéo (như) on tow
  on tow
  được kéo
  the lorry was on tow
  chiếc xe tải đang được kéo đi

  Ngoại động từ

  Dắt, lai, kéo theo (tàu, thuyền) bằng dây thừng, xích..
  to tow a small boat astern
  dắt một chiếc tàu nhỏ ở phía sau
  to tow a vessel into the harbour
  lai một chiếc tàu vào cảng

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Dây thừng, dây cáp, xơ, sự kéo, sự dắt, (v) kéo,dắt

  Cơ khí & công trình

  dây cáp kéo xe

  Dệt may

  bó sợi tơ
  bó xơ ngắn

  Xây dựng

  đay ngắn
  gai vụn

  Kỹ thuật chung

  kéo

  Giải thích EN: 1. to pull by a rope, chain, metal bar, or other device.to pull by a rope, chain, metal bar, or other device.2. an act or instance of this.an act or instance of this.

  Giải thích VN: 1. Để kéo bàng thừng, xích, thanh kim loại,hoặc thiết bị khác./// 2. Một hoạt động hay ví dụ.

  dắt
  lai
  lai dắt (tàu)
  sợi đay
  sự cắt
  sự dai
  sự dắt
  sự kéo
  sự lai dắt

  Kinh tế

  dắt
  giòng (tàu...)
  sự kéo
  tàu được kéo
  xe được kéo

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  drag , draw , ferry , haul , lug , propel , push , trail , trawl , tug , yank , cable , pull , rope

  Từ trái nghĩa

  verb
  push

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X