• /lu:t/

  Thông dụng

  Danh từ

  (âm nhạc) đàn luýt
  Nhựa gắn; mát tít

  Ngoại động từ

  Gắn nhựa, gắn mát tít

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Mattít, nhựa gắn

  Cơ khí & công trình

  bôi
  sự trét (mattit)

  Hóa học & vật liệu

  nhựa gắn, ma-tit

  Giải thích EN: A soft, earthy packing mixture used for closing or sealing apertures, joints, or porous surfaces in order to make them resistant to liquids or gases. Also, LUTES, LUTING. Giải thích VN: Hỗn hợp chứa đất, mềm được sử dụng cho đóng hay bịt kín các lỗ hổng, chỗ nối, hoặc bề mặt tổ ong để làm cho nó chống thấm nước và khí. Cũng như, LUTES, LUTING.

  Xây dựng

  ma tít chống thấm
  ma tít nhồi khe
  máy xát
  thước để láng
  thước xoa phẳng

  Y học

  nhựa trám

  Kỹ thuật chung

  bôi matít
  cái cào
  gắn matít
  gắn nhựa
  ma tít
  mạch
  vữa đất sét
  vữa sét

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X