• /´mærou/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tuỷ
  to be frozen to the marrow
  rét buốt đến tận tuỷ, rét thấu xương
  (nghĩa bóng) phần chính, phần cốt tuỷ
  the pith and marrow of a statement
  phần chính của bản tuyên bố
  (nghĩa bóng) sức mạnh; lực; nghị lực
  (thực vật học) bí ngô

  Chuyên ngành

  Y học

  tủy

  Kỹ thuật chung

  lõi cây

  Kinh tế

  bí ngô
  thịt quả
  tủy

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X