• /soʊl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Linh hồn (phần tinh thần hoặc phi vật chất của con người mà người ta tin rằng sẽ tồn tại sau lúc chết)
  commend one's soul to God
  gửi gắm linh hồn cho Chúa
  Tâm hồn, tâm trí
  to throw oneself soul into something
  để hết tâm trí vào việc gì
  he cannot call his soul his own
  nó bị người khác khống chế
  Linh hồn, cột trụ, một tấm gương hoàn hảo, kiểu mẫu hoàn hảo (về một số đức tính, phẩm chất)
  President Ho is the soul of the Party
  Hồ chủ tịch là linh hồn của Đảng
  Vĩ nhân
  the greatest souls of antiquity
  những vĩ nhân của thời xưa
  Linh hồn của người đã chết
  Hồn, sức sống, sức truyền cảm
  picture lucks soul
  bức tranh thiếu hồn
  Người
  without meeting a living soul
  không thấy một bóng người
  population of a thousand souls
  số dân một nghìn người
  a simple soul
  người giản dị
  the ship was lost with two hundred souls on board
  con tàu đã bị đắm với hai trăm hành khách
  Người, đứa bé.. (chỉ ra sự thân quen, sự thương hại..)
  a dear old soul
  một con người già nua đáng mến
  Nhạc soul (loại nhạc hiện đại phổ biến của người Mỹ da đen dẫn xuất từ nhạc (tôn giáo), nhạc blu, jaz; biểu lộ những cảm xúc mạnh mẽ) (như) soul-music
  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) (thông tục) nền văn hoá và bản sắc chủng tộc của người Mỹ da đen
  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) (thông tục) phẩm chất làm cho con người sống hài hoà với mình và hoà hợp với người khác
  upon my soul!
  ủa! (dùng làm một lời thán sửng sốt hoặc ngạc nhiên)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  tâm hồn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X